registracija prijava sažetka

|

Znanstveni program

Kongres će se odvijati u obliku plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, radionica, okruglih stolova, satelitskih simpozija i postera. Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku, a slajdovi isključivo na engleskom jeziku.

TEME KONGRESA

 1.  Nove tehnologije
 2.  Krizno komuniciranje i upravljanje rizicima
 3.  Ekološka proizvodnja hrane
 4.  Nova hrana i GMO
 5.  Sustavi upravljanja, ispitivanje, certifikacija i akreditacija
 6.  Razvoj i primjena analitičkih metoda
 7.  Mikrobiološka sigurnost hrane
 8.  Sigurnost materijala koji dolaze u kontakt s hranom i vodom za piće
 9.  Zemljopisno porijeklo i patvorenje hrane
 10. Hrana i zdravlje, prevencija bolesti i bolesti koje se prenose hranom
 11. Zdravstveni turizam i prehrana u turizmu
 12. Trendovi u suplementaciji prehrane i dodaci prehrani
 13. Internetska prodaja hrane

 

Radionice (uključeno u kotizaciju):
1. Kako uspješno aplicirati na fondove EU
2. Primjena nove norme ISO/IEC 17025
3. Primjena statističkih metoda u analitici

Okrugli stolovi (uključeno u kotizaciju):
1. Upravljanje otpadom hrane i doniranje hrane
2. Krizno komuniciranje

 

UPUTE ZA PREDAVAČE

Usmeno izlaganje
 • pozvani predavači: 30 minuta
 • usmena izlaganja: 15 minuta
 • rasprava: 15 minuta nakon svake sekcije
 • predavači se mole da se pridržavaju vremena određenog za usmena izlaganja jer će nakon isteka istog prezentacija biti elektronski prekinuta
 • predavači se mole da, radi provjere ispravnosti, medij s predavanjem predaju tehničaru Kongresne agencije najmanje 1 sat prije predviđenog termina za prezentaciju na mjestu za pripremu predavanja
 • jezik za usmena izlaganja: hrvatski ili engleski
 • jezik na prezentacijskim slajdovima: isključivo engleski
 • preporuke:

– izbjegavajte pisanje velikim slovima
– izbjegavajte pisati crvenim slovima
– izbjegavajte pune rečenice, natuknice su dovoljne (4-5 po slajdu)
– broj slajdova: 1-2 po minuti

Upute za izradu prezentacija

 • na kongresu će se koristiti PC računala. Prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu
 • format dokumenta: operativni sustavi koji će se koristiti na Kongresu su Microsoft Office 2016. i Windows 8. Dopušteni formati su: .ppt i .pptx
 • video zapisi: video zapise je potrebno komprimirati. Postoji mnogo formata i kodeka, no preporučamo .mp4 video – H.264 video i AAC audio (MPEG-4 AVC) formate. Ostali formati koji se mogu koristiti: .mpg, .wmv i .avi
 • format LCD projektora: standardni format projektora u kongresnim dvoranama je 4:3
 • predavači se mole da, radi provjere ispravnosti, medij s predavanjem predaju tehničaru Kongresne agencije najmanje 1 sat prijepredviđenog termina za prezentaciju na mjestu za pripremu predavanja
 • tehničko osoblje će na mjestu za pripremu predavanja testirati i provjeriti kompatibilnost prezentacija i predavači će tada imati posljednju priliku za zadnje sitne izmjene
 • predavači se mole da bilo kakve posebne naputke vezane uz prezentacije daju tehničkom osoblju na mjestu za pripremu predavanja, ne za vrijeme predavanja
 • molimo za izradu prezentacija koristi sljedeći PowerPoint predložak (uskoro ovdje)

 

POSTERI

 • maksimalne dimenzije postera: 80 cm (širina) x 100 cm (visina)
 • elementi: naslov, popis autora, obrada teme rada (uvod, razrada, zaključak), literatura, ključne riječi
 • preporuke:

– izbjegavajte sjenčanje, podcrtavanje i miješanje različitih tipova slova
– izbjegavajte velika slova

Posteri moraju biti na engleskom jeziku.

Posteri će biti izloženi na panoima u kongresnom prostoru cijelo vrijeme trajanja Kongresa, a autori moraju biti prisutni uz poster za vrijeme razgledavanja postera. Posteri se donose osobno na Kongres. Materijal za ljepljenje postera osigurava Kongresna agencija .

Nagrada za najbolji poster

Ocjenjivački sud će nagraditi autora najboljeg postera. Nagrada je vikend aranžman za dvije osobe u Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta u Opatiji u terminu prema dogovoru.

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez uplaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača). 

 

 

Registracija

Prijavite se za sudjelovanje na Kongresu

REGISTRIRAJTE SE

Prijava sažetaka

Rok za slanje sažetaka je 1. rujna 2018.
Ispunjavanje obrasca za prijavu sažetka ne podrazumijeva i registraciju. Za pristup registraciji, kliknite ovdje.

pošaljite sažetak

Kongresne novosti

TRENUTNO NEMA NOVOSTI

Vrijeme do kongresa