registracija prijava sažetka

|

Slanje sažetaka

Ukoliko su koautori iz različitih ustanova, molimo iza inicijala imena koautora staviti broj koji će odgovarati broju ustanove. Primjer: Horvat I1, Tomic L2, Kovac M2
(veliko početno slovo u prezimenu, ostalo mala slova + veliko slovo inicijala imena bez točke)
Primjer: 1KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska, 2OB Zadar, Zadar, Hrvatska
SUDJELOVANJE NA KONGRESU *:
 s posterom
 dajem suglasnost za objavljivanje moje prezentacije na kongresnoj web stranici
 dajem suglasnost za objavljivanje mog cjelovitog rada u odabranom znanstvenom časopisu (ako bude izabran od strane Znanstvenog odbora)
KRATKE UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA:
  • sažetak treba biti napisan kao jedinstveni odlomak s najviše 250 riječi
  • sadržaj sažetka: cilj istraživanja, podaci o predmetu istraživanja (ispitanici/laboratorijske životinje), opis korištenih metoda i postupaka, glavni rezultati i najvažniji zaključci
  • ispod sažetka navedite popis od 5 ključnih pojmova koji služe za indeksiranje i pretragu; ne ponavljajte ključne riječi sadržane u naslovu rukopisa, već izaberite pojmove koji najbolje odražavaju sadržaj cjelokupnoga članka i znanstvenoga područja; ključne riječi trebaju biti navedene abecednim redom i odvojene točka-zarezima
  • originalni sažeci će biti lektorirani
  • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
  • jedan autor može imati najviše DVA sažetka koje prezentira
  • sažeci će biti objavljeni u časopisu „Arhiv za higijenu hrane i toksikologiju"

Prostor za unos sažetka *

[msg]

Registracija

Prijavite se za sudjelovanje na Kongresu

REGISTRIRAJTE SE

Prijava sažetaka

Rok za slanje sažetaka je 15. rujna 2018.
Ispunjavanje obrasca za prijavu sažetka ne podrazumijeva i registraciju. Za pristup registraciji, kliknite ovdje.

pošaljite sažetak

Vrijeme do kongresa