registracija prijava sažetka

|

ŠALAJ SANJA, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Sanja Šalaj - foto

doc.dr.sc. Sanja Šalaj (rođ. Šimek) rođena je 24. rujna 1978. godine u Zagrebu, udana je i majka dvoje djece. Državljanka Republike Hrvatske, po nacionalnosti Hrvatica.

Matični broj istraživača: 269391

Mrežna stranica: https://www.kif.unizg.hr/djelatnici/sanja.salaj

Poveznica na CROSBI profil: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=269391

Obrazovanje:

Diplomirala 2002. godine s temom «Trening s opterećenjem kod žena» na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Magistrirala je 2006. godine s temom «Promjene u rezultatima testova za procjenu motoričkih sposobnosti pod utjecajem proprioceptivnog treninga» na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorirala 2011. s temom “Bilateralni deficit jakosti donjih ekstremiteta: utjecaj umora, brzine i vrste mišićne kontrakcije” na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Zaposlenje:

2003- danas: docent na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno u funkciji Prodekanice za znanost.

Nagrade:

  1. godine osvojila je nagradu za mlade istraživače na 4th International Conference „Kinesiology – new perspectives“ u Opatiji, Hrvatska.

Znanstveni rad:

Do sada je objavila više od 20 znanstvenih radova A1 i A2 kategorije. Održala je 17 pozvanih predavanja na međunarodnim konferencijama. Recenzent u znanstvenom časopisu Kinesiology. Sudjeluje u nastavi poslijediplomskim studijima Kineziološkog fakulteta i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pozvana predavačica na doktorskom studiju Beijing Sport University, Kina.

Voditeljica je znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost Motorička znanja djece predškolske dobi (UIP-2014-09-5428) od 2015 do 2018. godine.

Mentorica 14 diplomskih radnji i 4 studentska znanstvena rada za Rektorovu nagradu 2013/2014 i 2015/2016 Sveučilišta u Zagrebu.

Nastavne aktivnosti:

Od 2003. godine do danas uspješno sudjeluje u izvođenju vježbi, seminara i predavanja na stručnim, diplomskim i poslijediplomskim studijima kineziologije (300-400 norma sati nastave godišnje). Osim toga, predaje na poslijediplomskim studijima na Kineziološkom fakultetu te na poslijediplomskim specijalističkim studijima Medicine rada i sporta te Školske medine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Suvoditeljica je poslijediplomskog specijalističkog studija Medicine rada i sporta u izvedbi Medicinskog fakulteta i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske godine 2011/2012 u okviru međunarodne razmjene studenata započela je s predavanjima i seminarima na engleskom jeziku za strane studente na predmetu Training theory.

Kao predavač sudjeluje u usavršavanju odgojitelja predškolske dobi dječjih vrtića na temu motoričkog razvoja djece predškolske dobi.

Voditeljica projekta „Razvoj i provedba poslijediplomskog specijalističkog studija Prevencija i rehabilitacija sportskih ozljeda na engleskom jeziku“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda iz u financijskom razdoblju 2014.-2020. u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.1.1.02. Internacionalizacija visokog obrazovanja.

Članstva:

Član Hrvatskog kineziološkog saveza, Udruge kondicijskih trenera Hrvatske, European physical Conditioning Association.

Urednički rad / organizacija konferencija

Urednica je jedanaest zbornika radova međunarodnih znanstveno-stručnih konferencija. Sudjelovala u organizaciji više znanstvenih i znanstveno-stručnih konferencija. Od 2003.-2016 urednica je stručnog časopisa Kondicijski trening. Član uredništva znanstvenog časopisa Kinesiology (IF:0.973). Sudjelovala je u organizacijskom odboru više konferencija: Stanje i perspektive zagrebačkog sporta 2001, Dopunski sadržaji sportske pripreme 2002, Kondicijska priprema sportaša (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), International Scientific Conference on Kinesiology (2008, 2011, 2014, 2017).

Predsjednica „Udruge za promicanje znanosti i obrazovanja u sportu i tjelesnom vježbanju“.

Sportska i trenerska aktivnost

Aktivno se bavila judom i bila članica hrvatske nacionalne selekcije. Kondicijski trener ženskih košarkaških kadetskih selekcija i u košarkaškim klubovima Montmontaža (2004) i Agram (2005 – 2008). Trenerica i dopredsjednica u Judo klubu Jaska Jastrebarsko (2014 – danas).

Registracija

Prijavite se za sudjelovanje na Kongresu

REGISTRIRAJTE SE

Prijava sažetaka

Rok za slanje sažetaka je 15. rujna 2018.
Ispunjavanje obrasca za prijavu sažetka ne podrazumijeva i registraciju. Za pristup registraciji, kliknite ovdje.

pošaljite sažetak

Vrijeme do kongresa