registracija prijava sažetka

|

Pozvani predavači

 • AMODIO ALESSIA, Europska agencija za sigurnost hrane, Rim, Italija
 • BANJARI INES, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku, Osijek, Hrvatska
 • BULSKA EWA, Kemijski fakultet Sveučilišta u Varšavi, Varšava, Poljska
 • CLAYTON JOSEPH, Međunarodno Vijeće za informacije o hrani, Washington, SAD
 • GELBMANN WOLFGANG, Europska agencija za sigurnost hrane, Parma, Italija
 • KAIĆ-RAK ANTOINETTE,  Ured Svjetske zdravstvene organizacije u RH, Zagreb, Hrvatska
 • MAJIĆ OLIVERA, Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba, Zagreb, Hrvatska
 • RIBEIRO ÁLVARO SILVA, EUROLAB, Lisabon, Portugal
 • RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-ALBA AMADEO, Sveučilište Almería, Europski referentni laboratorij za ostatke pesticida u voću i povrću, Generalitat Valenciana, Burjassot-Valencia, Španjolska
 • SMITH DAVID MATTHEW, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska
 • SOKOLIĆ DARJA, Hrvatska agencija za hranu, Osijek, Hrvatska
 • TUFEKČIĆ MARIJA, Plavi partner d.o.o., Zagreb, Hrvatska
 • ZOANI CLAUDIA, Talijanska nacionalna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi ekonomski razvoj (ENEAA), Rim, Italija

Registracija

Prijavite se za sudjelovanje na Kongresu

REGISTRIRAJTE SE

Prijava sažetaka

Rok za slanje sažetaka je 15. rujna 2018.
Ispunjavanje obrasca za prijavu sažetka ne podrazumijeva i registraciju. Za pristup registraciji, kliknite ovdje.

pošaljite sažetak

Vrijeme do kongresa