registracija prijava sažetka

|

O kongresu

 

 

ORGANIZATORI

 • Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
 • Hrvatsko mjeriteljsko društvo
 • Mreža za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane Jugoistočne Europe (SEEN-FSQC)

 

SUORGANIZATORI

 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 • Institut Ruđer Bošković
 • Hrvatski veterinarski institut
 • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor
 • Institut za javno zdravlje Vojvodine
 • Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
 • JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Banja Luka

 

VISOKI POKROVITELJ

 • Gradonačelnik Grada Zagreba

 

POKROVITELJI

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 • Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
 • Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske
 • Ministarstvo turizma Republike Hrvatske
 • Hrvatsko društvo za kvalitetu
 • Hrvatska akreditacijska agencija
 • Hrvatska agencija za hranu
 • Državni zavod za mjeriteljstvo
 • Sveučilište u Zagrebu

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Zvonimir Šostar (Hrvatska)
Sandra Šikić (Hrvatska)
Adela Krivohlavek (Hrvatska)
Jasna Bošnir (Hrvatska)
Jelena Jonke Badić (Hrvatska)
Mladen Jakovčić (Hrvatska)
Biserka Bajzek Brezak (Hrvatska)
Jelena Bakula (Hrvatska)
Nikolina Jurić (Hrvatska)
Boris Habrun (Hrvatska)
Damir Ježek (Hrvatska)
Jadranka Frece (Hrvatska)
Zoran Grgić (Hrvatska)
Boro Mioč (Hrvatska)
Diana Brlek Gorski (Hrvatska)
Pavle Jeličić (Hrvatska)
Andrea Gross Bošković (Hrvatska)
Marko Samardžija (Hrvatska)
David Matthew Smith (Hrvatska)
Dražen Jurković (Hrvatska)
Zoran Škrgatić (Hrvatska)
Zora Levačić (Slovenija)
Muhamed Gladan (BIH)
Miodrag Marjanović (BIH)
Janja Bojanić (BIH)
Vladimir Petrović (Srbija)
Sanja Bijelović (Srbija)

 

ZNANSTVENI ODBOR

Dario Lasić (Hrvatska)
Martina Ivešić (Hrvatska)
Branko Kolarić (Hrvatska)
Vanja Tešić (Hrvatska)
Ksenija Markov (Hrvatska)
Ksenija Marković (Croatia)
Snježana Kazazić (Hrvatska)
Nataša Mikulec (Hrvatska)
Ivan Širić (Hrvatska)
Krunoslav Capak (Hrvatska)
Lea Pollak (Hrvatska)
Tomislav Bolanča (Hrvatska)
Ana Čop (Hrvatska)
Jelena Đugum (Hrvatska)
Nives Galić (Hrvatska)
Ana Lucić Vrdoljak (Hrvatska)
Dražen Lušić (Hrvatska)
Vesna Popijač (Hrvatska)
Marija Romić (Hrvatska)
Bojan Šarkanj (Hrvatska)
Irena Žuntar (Hrvatska)
Tomislav Dobranić (Hrvatska)
Vesna Hrženjak (Slovenija)
Selma Uzunović (BIH)
Amir Ibrahimagić (BIH)
Dragana Stojisavljević (BIH)
Vesna Rudić Grujić (BIH)
Milka Popović (Srbija)
Ljilja Torović (Srbija)

 

ZNANSTVENI SAVJET

Damir Boras (Hrvatska)
Jasmina Havranek (Hrvatska)
Zvonko Kusić (Hrvatska)
Antoinette Kaić Rak (Hrvatska)
Ana Stavljenić Rukavina (Hrvatska)

 

MJESTO ODRŽAVANJA

Grand Hotel 4 opatijska cvijeta
Ul. Viktora Cara Emina 6
51 410 Opatija, Hrvatska
www.milenijhoteli.com

Registracija

Prijavite se za sudjelovanje na Kongresu

REGISTRIRAJTE SE

Prijava sažetaka

Rok za slanje sažetaka je 15. rujna 2018.
Ispunjavanje obrasca za prijavu sažetka ne podrazumijeva i registraciju. Za pristup registraciji, kliknite ovdje.

pošaljite sažetak

Vrijeme do kongresa