registracija prijava sažetka

|

Kongres 2017

ORGANIZATORI

 • Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
 • Hrvatsko mjeriteljsko društvo
 • Mreža za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane jugoistočne Europe – SEEN-FSQC
 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

MJESTO ODRŽAVANJA

Grand Hotel 4 opatijska cvijeta
Ul. Viktora cara Emina 6
51 410 Opatija, Hrvatska
www.milenijhoteli.com

 

VISOKI POKROVITELJ

Kolinda Grabar Kitarović, predsjednica Republike Hrvatske

 

POKROVITELJI

 • Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske
 • Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 • Hrvatska akreditacijska agencija
 • Državni zavod za mjeriteljstvo
 • Gradonačelnik Zagreba

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Tome Antičić (Hrvatska)
Biserka Bajzek Brezak (Hrvatska)
Jasna Bošnir (Hrvatska)
Krunoslav Capak (Hrvatska)
Zoran Grgić (Hrvatska)
Andrea Gross Bošković (Hrvatska)
Boris Habrun (Hrvatska)
Mladen Jakovčić (Hrvatska)
Damir Ježek (Hrvatska)
Dražen Jurković (Hrvatska)
Želimir Kramarić (Hrvatska)
Adela Krivohlavek (Hrvatska)
Miodrag Marjanović (BIH)
Boban Mugoša (Crna Gora)
Jasna Ninčević (Hrvatska)
Sandra Šikić (Hrvatska)
Zoran Škrgatić (Hrvatska)
Zvonimir Šostar (Hrvatska)

 

ZNANSTVENI ODBOR

Tomislav Bolanča (Hrvatska)
Ewa Bulska (Poljska)
Ana Čop (Hrvatska)
Tomislav Dobranić (Hrvatska)
Jelena Đugum (Hrvatska)
Nives Galić (Hrvatska)
Jasmina Havranek (Hrvatska)
Mirjana Hruškar (Hrvatska)
Vesna Hrženjak (Slovenija)
Martina Ivešić (Hrvatska)
Bernard Kaić (Hrvatska)
Branko Kolarić (Hrvatska)
Željko Krznarić (Hrvatska)
Dario Lasić (Hrvatska)
Ana Lucić Vrdoljak (Hrvatska)
Dražen Lušić (Hrvatska)
Ksenija Markov (Hrvatska)
Dušanka Matijević (Srbija)
Nataša Mikulec (Hrvatska)
Romana Mrković (Hrvatska)
Vladimir Petrović (Srbija)
Vesna Popijač (Hrvatska)
Davor Romić (Hrvatska)
Marija Romić (Hrvatska)
Marko Samardžija (Hrvatska)
Ana Stavljenić Rukavina (Hrvatska)
Bojan Šarkanj (Hrvatska)
Ivan Širić (Hrvatska)
Vanja Tešić (Hrvatska)
Darija Vranešić Bender (Hrvatska)
Irena Žuntar (Hrvatska)

 

ZNANSTVENI SAVJET

Damir Boras (Hrvatska)
Antoinette Kaić Rak (Hrvatska)
Zvonko Kusić (Hrvatska)

 

Stručni program

Kongres će se odvijati u obliku usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, tečaja i postera. Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Teme

 1. ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST I KVALITETA HRANE, UČINCI NA ZDRAVLJE, ZAŠTITA ZDRAVLJA I PRAVA POTROŠAČA
  Teme iz područja zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane s naglaskom na učinke na zdravlje ljudi, kontaminante u hrani, nove trendove u analizi kontaminanata i alergena, a sve s ciljem zaštite zdravlja i prevencije bolesti kao i zaštite prava potrošača (nutricionisti, liječnici, analitičari – laboratorij, nadležna tijela, udruge potrošača)
 2. PROIZVODNJA, SKLADIŠTENJE I DISTRIBUCIJA HRANE, AMBALAŽA
  Informiranje subjekata u poslovanju s hranom o novim zakonskim propisima vezanim uz obaveze i prava subjekata u poslovanju s hranom. Prikazi dobre proizvođačke prakse, izazovi u proizvodnji, skladištenju i distribuciji hrane (proizvođači, distributeri)
 3. NAJNOVIJI TRENDOVI (NOVE BRZE METODE ZA ODREĐIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI I KVALITETE HRANE, „NOVA HRANA“)
  Prikaz najnovijih analitičkih tehnika i metoda u identifikaciji i kvantifikaciji bioloških, kemijskih i fizikalnih opasnosti u hrani. Mogućnost stavljanja nove hrane na tržište i prepoznavanje nove hrane na tržištu (proizvođači, distributeri, laboratoriji)
 4. UPRAVLJANJE KVALITETOM U PROIZVODNJI, SKLADIŠTENJU I DISTRIBUCIJI HRANE KAO I U ISPITNIM LABORATORIJIMA I DRUGIM TIJELIMA ZA OCIJENJIVANJE SUKLADNOSTI
  Osiguranje i kontrola kvalitete te upravljanje kvalitetom u svim fazama proizvodnje, skladištenja i distribucije hrane te laboratorijskih ispitivanja (proizvođači, distributeri, laboratorij, akreditacijska i certifikacijska tijela)
 5. IZVORNOST, ZEMLJOPISNO PORIJEKLO, EKOLOŠKA PROIZVODNJA I PATVORENOST HRANE
  Teme iz područja zaštite izvornosti i zamljopisnog porijekla proizvoda, ekološke proizvodnje, označavanje proizvoda. Problem patvorenja hrane i detekcije patvorenja (proizvođači, distributeri, laboratoriji, inspekcijska tijela)
 6. UTJECAJ OKOLIŠNIH ČIMBENIKA NA SIGURNOST HRANE
  Utjecaj okolišnih čimbenika (voda, zrak, tlo, klimatske promjene) na proizvodnju kao i na sigurnost i kvalitetu hrane (proizvođači, distributeri, laboratoriji, inspekcijska tijela)
 7. KRIZNO KOMUNICIRANJE I JAVNO ZDRAVSTVO
  Postupanje u slučaju kriznih i akcidentnih situacija te krizno komuniciranje s javnošću (inspekcije, proizvođači, laboratoriji)
 8. PROCJENA RIZIKA I UPRAVLJANJE RIZICIMA
  Identifikacija mogućih rizika, procjena rizika i upravljanje rizicima u svim dijelovima sustava sigurnosti hrane (proizvođači, distributeri, laboratoriji, inspekcijska tijela)
 9. OSTALE POVEZANE TEME

 

Pozvani predavači

ANDRIUKAITIS VYTENIS, Europska komisija, Povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane, Bruxelles, Belgija
BABIĆ IVONA
, Europska komisija, Uprava za zdravlje i sigurnost hrane, Bruxelles, Belgija
BORZAN BILJANA,
 Europski parlament, Bruxelles, Belgija / Strasbourg, Francuska
BRERA CARLO, Talijanski nacionalni institut za zdravstvo, Rim, Italija
BULSKA EWA, Kemijski fakultet Sveučilišta u Varšavi, Varšava, Poljska
KUJUNDŽIĆ MILAN, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska
McIFF COLIN, Ravnatelj europskog ureda Američke agencije za hranu i lijekove (FDA), Bruxelles, Belgija
ORLANDINI SILVIA
, Međunarodni odbor za praćenje proizvodnosti domaćih životinja, Rim, Italija
PIHLSTRÖM TUIJA, Nacionalna agencija za hranu, Upsalla, Švedska
RIBEIRO ALVARO, EUROLAB, Lisabon, Portugal
TABACHNIKOFF SHIRA, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Parma, Italija
TOLUŠIĆ TOMISLAV, Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska

 

PROGRAM

 

UTORAK, 21. studenoga 2017. (dvorana 1B ili 1C)

SEMINAR EUROPSKOG CENTRA ZA LABORATORIJSKU IZVRSNOST

14:00 – 15:00 Registracija sudionika
15:00 – 16:30 IZAZOVI U PROCJENJIVANJU MJERNE NESIGURNOSTI
GAŠLJEVIĆ VIŠNJA
16:30 – 17:00 Pauza za kavu
17:00 – 18:30 IZAZOVI U PROCJENJIVANJU MJERNE NESIGURNOSTI – nastavak
GAŠLJEVIĆ VIŠNJA
19:30 Koktel dobrodošlice u lobbyu hotela Royal

 

SRIJEDA, 22. studenoga 2017.

08:00 – 18:15 Registracija sudionika
dvorana 1A+1B+1C zajedno
09:00 – 10:00 Svečano otvorenje Kongresa
10:00 – 10:30 ANDRIUKAITIS VYTENIS, Europska komisija, Povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane, Bruxelles, Belgija
10:30 – 11:00 Pauza za kavu + izjave za medije
11:00 – 13:00 Plenarna predavanja
Voditelj sekcije: Mislav Togonal
11:00 – 11:30 DIFFERENT QUALITY OF SEEMINGLY SAME PRODUCTS IN THE EU
BORZAN BILJANA, Europski parlament, Bruxelles, Belgija / Strasbourg, Francuska
11:30 – 12:00 THE RISKS AND BENEFITS OF COMMUNICATING ABOUT FOOD SAFETY
TABACHNIKOFFSHIRA, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Parma, Italija
12:00 – 12:30 McIFF COLIN, Ravnatelj europskog ureda Američke agencije za hranu i lijekove (FDA), Bruxelles, Belgija
12:30 – 13:00 AN EUROPEAN VIEW ON THE NEED OF TESTING AND MARKET SURVEILLANCE ACTIVITIES TO ASSURE SAFETY AND QUALITY OF FOOD IN A GLOBAL MARKET
RIBEIRO ALVARO, Predsjednik EUROLAB-a, Lisabon, Portugal
13:00 – 14:30 Pauza za ručak
14:30 – 16:15 Plenarna predavanja
Voditelji sekcije: Jelena Đugum, Vera Katalinić-Janković, Ana Stavljenić Rukavina
14:30 – 14:45 MREŽA ZA KONTROLU KVALITETE I SIGURNOSTI HRANE JUGOISTOČNE EUROPE – SEEN-FSQC
ŠOSTAR ZVONIMIR, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
14:45 – 15:15 Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske
15:15 – 15:30 COMMISSION REGULATION (EU) ON THE APPLICATION OF CONTROL & MITIGATION MEASURES TO REDUCE THE PRESENCE OF ACRYLAMIDE IN FOOD – GREAT CHALLENGES FOR FOOD BUSINESS OPERATORS
VULJANIĆ KRISTINA, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska
15:30 – 15:45 CHALLENGES IN INFORMATIZATION AND NETWORKING OF SANITARY INSPECTION AND OFFICIAL FOOD LABORATORIES
FRANIĆ ROMANA, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska
15:45 – 16:00 THE ASSESSMENT OF COMPLIANCE OF ORGANIC FOOD LABELLING WITH THE EXISTING LEGISLATIVE FRAMEWORK ON THE CROATIAN MARKET – COMPARISON WITH THE STATUS BEFORE CROATIAN ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
LUŠIĆ DRAŽEN, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
16:00 – 16:30 Pauza za kavu
16:30 – 18:30 Plenarna predavanja
Voditelji sekcije: Mirjana Hruškar, Zvonimir Šostar, Sandra Šikić
16:30 – 17:00 REFERENCE SYSTEM FOR SOMATIC CELL COUNTING ACTUAL CHALLENGES WITH GLOBAL EQUIVALENCE WITH MILK ANALYSES
ORLANDINI SILVIA, Međunarodni odbor za praćenje proizvodnosti domaćih životinja, Rim, Italija
17:00 – 17:30 ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES IN FOOD UISNG ETHYL ACETATE EXTRACTION AND DETECTION WITH GC- AND LC-MS/MS (SweEt ) INCLUDING THE APPLICATION OF THE SANTE QUALITY GUIDANCE DOCUMENT
PIHLSTRÖM TUIJA, Nacionalna agencija za hranu, Upsalla, Švedska
17:30 – 18:00 ON THE USE OF MODERN ANALYTICAL TECHNIQUES FOR THE CHARACTERISATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS IN FOOD
BULSKA EWA, Kemijski fakultet Sveučilišta u Varšavi, Varšava, Poljska
18:00 – 18:30 MYCOTOXINS IN FOOD: A REAL CHALLENGE FOR THE AGRI-FOOD CHAIN
BRERA CARLO, Talijanski nacionalni institut za zdravstvo, Rim, Italija
18:30 – 18:45 PHYSICAL ACTIVITY AND NUTRITION
KRISTIČEVIĆ TOMISLAV, Dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 

ČETVRTAK, 23. studenoga 2017.

08:30 – 18:00 Registracija sudionika
dvorana 1A+1B+1C zajedno
Voditelji sekcije: Andrea Gross Bošković, Ana Maria Crnić, Adela Krivohlavek
09:00 – 09:30 STATE OF PLAY IN NOVEL FOODS
BABIĆ IVONA, Europska komisija, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Bruxelles, Belgija
09:30 – 09:45 PATULIN IN APPLE JUCES – RISK ASSESSMENT
GROSS BOŠKOVIĆ A, Hrvatska agencija za hranu, Osijek, Hrvatska
09:45 – 10:00 LABORATORY TESTS AS SERVICE TO CERTIFICATION (CONTROL) BODIES FOR ORGANIC PRODUCTION
ŠPANIĆ CICELI N, Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb, Hrvatska
10:00 – 10:15 RISK MANAGEMENT IN FOOD PRODUCTION THROUGH INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
DINIĆ T, Ledo d.d., Zagreb, Hrvatska
10:15 – 10:30 RISK ASSESSMENT OF PESTICIDE RESIDUES IN FOOD
PROKURICA PAVLINIĆ I, Hrvatski Centar za poljoprivredu hranu i selo, Zagreb, Hrvatska
10:30 – 11:00 FOOD PACKAGING AND FOOD CONTACT MATERIALS – REGULATIONS AND ANALYTICAL SOLUTIONS
LEITNER E, Tehničko sveučilište u Grazu, Graz, Austrija
11:00 – 11:15 CRISIS COMMUNICATION: LEARNING FROM MISTAKES – FAILURE IS INSTRUCTIVE!
MIKRUT VUNJAK S, Hrvatska agencija za hranu, Osijek, Hrvatska
11:15 – 11:25 CROATIAN CLUSTER OF COMPETITIVENESS (FOOD MANUFACTURING SECTOR – IMPROVING COMPETITIVENESS OF PPS, INNOVATION PROCESSES AND INTERNATIONALIZATION
NOVAK Z, Hrvatski klaster konkurentnosti, Zagreb, Hrvatska
11:25 – 11:35 EPIDEMIOLOGICAL DATA ON FOOD-BORNE DISEASES
CAPAK K, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Hrvatska
11:35 – 11:45 Diskusija
11:45 – 12:00 Pauza za kavu
Voditelji sekcije: Daria Vranešić Bender, Tomislav Bolanča, Irena Žuntar
12:00 – 12:15 HOW SAFE IS SAFE? ANALYTICAL TOOLS FOR THE DETERMINATION OF CONTAMINANTS IN FOOD
OPPERMAN U, Shimadzu Europa GmbH, Duisburg, Njemačka
12:15 – 12:30 SALT CONTENT IN CURED SAUSAGES: TIME FOR REFORMULATION
POPOVIĆ M, Medicinski fakultet Sveučilišta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
12:30 – 12:45 SODIUM CONTENT AND THE MOST IMPORTANT DIETARY SOURCES OF SODIUM IN A SAMPLE OF STUDENT POPULATION
GRABEŽ M, Medicinski fakultet Sveučilišta u Banja Luci, Banja Luka, BIH
12:45 – 13:00 Sponzorirano predavanje – Alphachrom (Brončani sponzor)
THE USE OF GC QTOF DERIVED ACCURATE MASS, HIGH RESOLUTION DATA FOR RESIDUE SCREENING IN FOOD COMMODITIES
UPTON J, Agilent Technologies, Stockport, Ujedinjeno Kraljevstvo
13:00 – 13:15 Sponzorirano predavanje – Kobis
IMPORTANCE OF SAMPLE PREPARATION FOR CHROMATOGRAPHY ANALYSIS
KAZALAC A, Kobis d.o.o., Zagreb, Hrvatska
13:15 – 13:30 Sponzorirano predavanje – Labena
PROTECT YOUR “BRAND” WITH VALIDATED RAPID METHODS – REAL-TIME PCR, CHROMOGENIC MEDIA
FAST & EASY ALTERNATIVE METHODS FOR MICROBIOLOGICAL ANALYSIS
JASTRZEBSKA–CZUBAK M, Bio-Rad Laboratories
13:30 – 14:45 Pauza za ručak

 

dvorana 1A dvorana 1B+1C
Voditelji sekcije: Krunoslav Capak, Vladimir Petrović, Vesna Hrženjak Voditelji sekcije: Nives Galić, Jasna Bošnir, Martina
Ivešić
15:00 – 15:15 CELIAC DISEASE IN ADULT POPULATION: CHALLENGES IN COMPLIANCE TO THE GLUTEN-FREE DIET
VRANEŠIĆ BENDER D, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
PLANT TOXINS
IVEŠIĆ M, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
15:15 – 15:30 NOVEL FOOD AND FOOD SUPPLEMENTS – SIMILARITY AND DIFFERENCES
POLLAK L, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Hrvatska
MYCOTOXINS, HEAVY METALS AND PESTICIDE RESIDUES IN CROATIAN CEREALS
KOVAČ M, Inspecto d.o.o., Đakovo, Hrvatska
15:30 – 15:45 AVAILABILITY AND SAFETY OF HEMP FOOD PRODUCTS IN SLOVENIA
ARNUŠ L, Nacionalni laboratorij za zdravlje, okoliš i prehranu, Maribor, Slovenija
MUSHROOM METABOLITES IN A CONTROL OF FOOD CONTAMINATION WITH MYCOTOXINES
LONČAR J, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska
15:45 – 16:00 FOOD BORN ALLERGENS AS A POSSIBLE PUBLIC HEALTH PROBLEM
LASIĆ D, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
MYCOTOXINS IN CORN PRODUCTS: FUMONISINS
TOROVIĆ LJ, Medicinski fakultet Sveučilišta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
16:00 – 16:15 MONITORING OF SPECIFIC FOOD SAFETY AND QUALITY INDICATORS WITH ADDED VALUES AND PROMOTIVE HEALTH EFFECTS
JURČEVIĆ PODOBNIK V, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Rijeka, Hrvatska
MICROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF READY-TO-EAT VEGETABLES IN DUBROVNIK-NERETVA COUNTY
LJEVAKOVIĆ-MUSLADIN I, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik, Hrvatska
16:15 – 16:30 MANAGEMENT OF SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN – CHALLENGES AND BENEFITS
VDOVIĆ N, DNV GL Adriatica d.o.o., Zagreb, Hrvatska
FOOD SAFETY APPLICATION OF TANDEM MASS SPECTROMETRY USING A NOVEL FLOW-BASED DESIGN OFION OPTICS
BISI A, Perkin Elmer Italia, Milano, Italija
16:30 – 16:45 TECHNOLOGY OF CHEESE PRODUCTION AND RIPENING IN CHEESE MATURATION ROOMS AND POSSIBILLITIES OF CHEESE MITES PREVENTION
VEŠLIGAJ B, Dukat d.d., Zagreb, Hrvatska
GMO ANALYSIS IN CROATIA: CURRENT APPROACHES AND NEW CHALLENGES
HANZER R, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Osijek, Hrvatska
16:45 – 17:00 EXAMINATION OF CONSUMERS ATTITUDES IN THE FBIH ON THE IMPORTANCE OF QUALITY ASSIGNMENT
PAKLARČIĆ M, Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik, Travnik, BIH
CONTROL OF ILLEGAL USE OF NATURAL SEX HORMONES IN FARMING ANIMALS
SAMARDŽIJA M, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
17:00 – 17:15 Diskusija Diskusija
17:30 – 19:00 Razgledavanje postera i pauza za kavu
20:30 Zajednička večera u hotelu Royal

 

PETAK, 24. studenoga 2017.

08:30 – 12:00 Registracija sudionika
dvorana 1A dvorana 1B+1C
Voditelji sekcije: Marija Romić, Boris Šarkanj, Nataša Mikulec Voditelj sekcije: Ana Čop, Vesna Popijač, Nataša Gladovič
09:00 – 09:15 DETERMINATION THE ADULTERATION OF MILK WITH MILK POWDER USING A MODIFIED SPECTROPHOTOMETRIC METHOD
MIKULEC N, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
FIVE KEYS FOR RELIABLE TEST RESULTS AS A PREREQUISITE FOR QUALITY AND SAFETY OF FOOD
DEVČIĆ JERAS A, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
09:15 – 09:30 MONITORING OF TRACE METALS IN URBAN SOILS FOR HEALTHIER CITY
ROMIĆ M, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
PUBLIC DINING-ROOM: A PLACE OF A HEALTH-PROVED, SAFE AND QUALITY MEAL
ŽUPAN A, Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba, Zagreb, Hrvatska
09:30 – 09:45 METALS IN ORGANICALLY AND CONVENTIONALLY PRODUCED WINES IN CROATIA
KRIVOHLAVEK A, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
QUALITY STANDARDS IN PRACTICE AS ESSENTIAL BASE FOR MARKET SURVIVAL AND POSITIVE IMAGE
KOLEK SIROVINA K, Biovega d.o.o., Zagreb, Hrvatska
09:45 – 10:00 PHYSIOLOGICAL, ULTRASTRUCTURAL AND PROTEOMIC RESPONSES OF TOBACCO SEEDLINGS EXPOSED TO SILVER NANOPARTICLES AND SILVER NITRATE
BALEN B, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
CLEANING VALIDATION PROCESS IN THE MANUFACTURE OF DIETARY SUPPLEMENTS
KORČOK D, Abela Pharm d.o.o., Beograd, Srbija
10:00 – 10:15 HOW DOES THE RESISTANCE TO FUSARIUM HEAD BLIGHT EFFECT THE DEOXYNIVALENOL ACCUMULATION IN WHEAT?
ŠARKANJ B, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku, Osijek, Hrvatska
FOOD SAFETY – QUALITY – SUSTAINABILITY
GLADOVIČ N, Atlantic Grupa, Droga Kolinska d.d., Ljubljana, Slovenija
10:15 – 10:30 THE POTENTIAL OF COUPLING NIRS WITH CHEMOMETRICS FOR DETERMINATION OF EXTRA VIRGIN OLIVE OIL GEOGRAPHICAL ORIGIN
PERŠURIĆ Ž, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
CHALLENGES OF STANDARDIZATION
BILANDŽIJA A, Bureau Veritas, Rijeka, Hrvatska
10:30 – 10:45 Diskusija Diskusija
10:45 – 11:15 Pauza za kavu
Voditelji sekcije: Matijana Jergović, Vedran Poljak, Dario Lasić Voditelji sekcije: Biserka Bajzek Brezak, Branko Kolarić, Sanja Kalambura
11:15 – 11:30 ENVIRONMENTAL HEALTH PRIORITIES AND PUBLIC HEALTH TRENDS IN CROATIA – RISK COMMUNICATION AND RISK MANAGEMENT
JERGOVIĆ M, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
CONTROL AND INSPECTION OF MEAT AND MEAT PRODUCTS IN SLAUGHTERHOUSES IN CROATIA
LEGEN S, Bioinstitut d.o.o., Čakovec, Hrvatska
11:30 – 11:45 PESTICIDE-HANDLING PRACTICE AMONG NON-PROFESSIONAL VEGETABLE GROWERS
POLJAK M, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
EFFECTIVE FOOD WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL RISK REDUCTION
KALAMBURA S, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, Croatia
11:45 – 12:00 RISK ASSESSMENT OF DRINKING WATER FROM PUBLIC WELLS
BIJELOVIĆ S,  Medicinski fakultet Sveučilišta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
THE ROLE OF NUTRITIONAL STATUS IN THE ELDERLY AND NUTRITIONAL-GERONTOLOGIC STANDARDS
TOMEK ROKSANDIĆ S, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
12:00 – 12:15 BENEFIT AND THE RISK OF SEA FOOD
POLJAK V, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Hrvatska
THE ROLE OF MONITORING NUTRITIONAL STATUS IN THE ELDERLY VIA NRS 2002/GeroS/CEZIH WEB SERVICE
KOLARIĆ B, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
12:15 – 12:30 Diskusija  Diskusija
12:30 – 13:00 Zatvaranje kongresa

 

 

POSTERI

 

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST I KVALITETA HRANE, UČINCI NA ZDRAVLJE, ZAŠTITA ZDRAVLJA I PRAVA POTROŠAČA
1 PREVALENCE AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF GRAM NEGATIVE BACTERIA ISOLATED FROM FOOD SAMPLES IN ZENICA-DOBOJ CANTON, BOSNIA AND HERZEGOVINA
IBRAHIMAGIĆ A, Institut za zdravlje i sigurnost hrane, Zenica, Bosna i Hercegovina
2 CONTROL OF HISTAMINE IN SAMPLES OF FISH AND ITS PRODUCTS AS FOOD RISK
PETKOVIĆ V, Institut za javno zdravstvo RS, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
3 QUALITY CONTROL OF MILK FROM MILK VENDING MACHINES
MIKULEC N, Zavod za mljekarstvo, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
4 THE EFFECT OF CHANGING THE pH OF THE SOLUTION ON THE MIGRATION OF ALUMINUM FROM ZEOLITE
JANKOVIĆ M, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Beograd, Serbija
5 NUTRITIONAL QUALITY OF MEALS SAMPLED IN PUBLIC PRESCHOOLS IN BELGRADE
KOPRIVICA D, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Beograd, Serbija
6 DETERMINATION OF BENZIMIDAZOLE AND LEVAMISOLE RESIDUES IN ANIMAL LIVER TISSUES USING LIQUID CHROMATOGRAPHY-TANDEM MASS SPECTROMETRY
PAVLIČEK D, Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Križevci, Križevci, Hrvatska
7 THE ASSESSMENT OF QUALITY AND SAFETY OF IN-USED FRYING OILS IN THE RESTAURANTS AND FAST FOOD FACILITIES
KNEZOVIĆ Z, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split, Hrvatska
8 LABELLING AND CONSUMING DRY FRUITS – HIDDEN INTAKE OF SUCROSE
LUETIĆ S, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split, Hrvatska
9 INCIDENTS OF HISTAMINE INTOXICATION IN SLOVENIA – LESSONS LEARNED
STOJANOVIĆ D, Nacionalni zavod za javno zdravlje Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, Medicinski fakultet, Ljubljana, Slovenija
10 FOODBORNE OUTBREAKS IN SLOVENIA
STOJANOVIĆ D, Nacionalni zavod za javno zdravlje Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, Medicinski fakultet, Ljubljana, Slovenija
PROIZVODNJA, SKLADIŠTENJE I DISTRIBUCIJA HRANE, AMBALAŽA
1 MIGRATION OF TOXIC COMPONENTS FROM FOOD CONTACT MATERIALS
BARIČEVIĆ L, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
NAJNOVIJI TRENDOVI (NOVE BRZE METODE ZA ODREĐIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI I KVALITETE HRANE, „NOVA HRANA“)
1 PCR IN DETECTION OF LISTERIA MONOCYTOGENES
KOVAČEK I, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
2 DETECTION OF ENTEROTOXIN PRODUCTION FROM STAPHYLOCOCCUS AUREUS STRAINS BY AUTOMATIZED VIDAS SYSTEM
LEKIĆ J, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad, Srbija
3 DETERMINATION OF ALLERGENIC RESIDUES OF CASEINATES IN CROATIAN WINES BY ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY (ELISA)
STRELEC DUČAK A, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, Zagreb, Hrvatska
4 APPLICATION OF MEMBRANE FILTRATION, WITH THE POSSIBILITY OF REMOVING THE LAB-AFM1 COMPLEX FROM MILK
JAKOPOVIĆ Ž, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
5 A FAST SCREENING METHOD FOR DETERMINATION OF MELAMINE IN HIGH PROTEIN FOOD
BEVARDI M, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
6 DETERMINATION OF CORTICOSTEROIDS USING LIQUID CHROMATOGRAPHY/TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETRY
KOSIĆ-VUKŠIĆ J, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
7 THE TREND OF CHLORPYRIFOS CONCENTRATIONS OCCURRENCE ABOVE MRL IN FOOD SAMPLES
JURAK G, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
8 ANTIMICROBIAL PROFILING OF PHYTOL AND THEIR MULTIDRUG RESISTANCE MODULATING EFFECTS
SKOČIBUŠIĆ M, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska
9 DETERMINATION OF ERGOT ALKALOIDS IN ANIMAL FEED BY LIQUID CHROMATOGRAPHY TANDEM MASS SPECTROMETRY
IVEŠIĆ M, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
10 THE NUTRITIONAL AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF STRAWBERRY TREE (ARBUTUS UNEDO L.) FRUIT
BRČIĆ KARAČONJI I, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska
UPRAVLJANJE KVALITETOM U PROIZVODNJI, SKLADIŠTENJU I DISTRIBUCIJI HRANE KAO I U ISPITNIM LABORATORIJIMA I DRUGIM TIJELIMA ZA OCIJENJIVANJE SUKLADNOSTI
1 ANALYSIS OF MECHANICAL VIBRATION’S ENERGY AND ITS EFFECTS ON CHEMICAL CHANGES IN TOMATOES FRUITS (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) DURING ROAD TRANSPORT
IDASZEWSKA N, Tehnološki fakultet Sveučilišta u Poznanu, Poznan, Poljska
2 FOOD SAFETY AND FOOD HYGIENE COURSE ATTENDEES AND THE KNOWLEDGE ABOUT CLEANING AND SANITIZING
GREGURIĆ-BELJAK Ž, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
3 EXPERIENCE IN ACCREDITATION OF CONFORMITY ASSESSMENT BODIES IN FOOD SECTOR
ČOP A, Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb, Hrvatsja
IZVORNOST, ZEMLJOPISNO PORIJEKLO, EKOLOŠKA PROIZVODNJA I PATVORENOST HRANE
1 THE QUALITY OF HONEY ACCORDING TO THE PROJECT OF VOLUNTARY LABELING OF HONEY WITH THE LABEL „MED IZ LIJEPE NAŠE“ (“HONEY FROM OUR BEAUTIFUL HOMELAND)“
HRG MATUŠIN Ž, Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci, Hrvatska
2 CHARACTERIZATION OF SATSUMA MANDARIN HONEY FROM THE NERETVA VALLEY REGION
PRĐUN S, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
3 OLIVE OIL – BENEFIT OF BITTER AND PUNGENT TASTE
BROK P, Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar, Hrvatska
4 THE POTENTIAL OF COUPLING NIRS WITH CHEMOMETRICS FOR DETERMINATION OF EXTRA VIRGIN OLIVE OIL GEOGRAPHICAL ORIGIN
PERŠURIĆ Ž, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
UTJECAJ OKOLIŠNIH ČIMBENIKA NA SIGURNOST HRANE
1 SILVER NANOPARTICLES AFFECT GERMINATION AND PHOTOSYNTHESIS IN TOBACCO
BIBA R, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
2 CYTOCHROME P450 3A4 MEDIATED METABOLISM OF FLAVONOIDS
ŽUNTAR I, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
3 ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN EDIBLE SAPROTROPHIC AND ECTOMYCORRHIZAL MUSHROOMS
ŠIRIĆ I, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
4 PRACTICAL PROCEDURES FOR THE PREVENTION OF THE BEE COMMUNITIES DISEASES WITH THE PURPOSE OF MAINTAINING THE QUALITY OF HONEY
URŠULIN-TRSTENJAK N, Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Varaždin, Hrvatska
5 HEAVY METALS ANALYSIS OF WASTE SLUDGE: POSSIBLE USAGE IN AGRICULTURE?
LADIŠ A-M, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
KRIZNO KOMUNICIRANJE I JAVNO ZDRAVSTVO
1 PROMOTION OF PROPER NUTRITION FOR PUPILS IN ELEMENTARY SCHOOLS – HEALTH WORKSHOPS “I EMBRACE HEALTHY HABITS”
ŠKES M, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
PROCJENA RIZIKA I UPRAVLJANJE RIZICIMA
1 RISK OF METHYLMERCURY EXPOSURE THROUGH CONSUMPTION OF RIVER JADRO FISH
ŠKES I, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
2 REVIEW OF COMPARATIVE STUDIES CONDUCTED OVER ORGANIC AND CONVENTIONAL FOOD
ŠKES I, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
3 FOOD-BORNE NEMATODE ANISAKIS PEGREFFII REPRESENTS A PROFESSIONAL RISK IN CROATIAN FISHERY INDUSTRY
MLADINEO I, Laboratorij za akvakulturu, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Hrvatska
4 FOOD DEFENCE PRINCIPLES IN FOOD INDUSTRY
PUHAČ BOGADI N, Podravka d.d., Koprivnica, Hrvatska
5 WHEN HACCP SYSTEM DOESN′T PROVIDE FOOD SAFETY?
ŠKES I, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
6 IN SILICO PREDICTION OF TOXIC PROFILE OF ANTIMICROBIAL SULFONAMIDES RELEVANT TO ECOTOXICITY
JADRIJEVIĆ-MLADAR TAKAČ M, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
OSTALE POVEZANE TEME
1 THE ANALYSIS OF THE CONNECTION OF QUALITY OF THE DIET AND OTHER FACTORS OF RISK OF COLORECTAL CANCER IN PERSONS TESTED POSITIVE ON THE FECAL OCCULT BLOOD TEST WITHIN IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL COLORECTAL CANCER SCREENING PROGRAM, IN THE CITY OF ZAGREB
MAJSTOROVIĆ D, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
2 ROLE OF HEALTH PROMOTION IN QUALITY AND FOOD SAFETY EDUCATION – EXAMPLES OF GOOD PRACTICE
PULJAK A, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
3 PHYTOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF POLYPHENOLS OF LAURUS NOBILIS L. (LAURACEAE) FROM THE NORTHERN AND CENTRAL ADRIATIC REGION
JURIŠIĆ GRUBEŠIĆ R, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
4 THE IMPACT OF CATEGORY PROTOCOL OF THE PROGRAM OF FOUR GRADES OF GERIATRIC HEALTHCARE ON NUTRITIONAL STATUS OF THE OLD PEOPLE’S HOME USERS
LUKIĆ MNastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
5 IMPLEMENTATION OF GEROPROPHYLACTIC MEASURES IN THE PREVENTION OF OBESITY IN EARLY OLD AGE AND MALNUTRITION IN DEEP OLD AGE
TOMASOVIĆ MRČELA NNastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
6 IMPLEMENTATION OF NUTRITIONAL STATUS DETERMINANTS IN CEZIH PANEL (NRS 2002 WEB SERVICE)
MRAVAK SNastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska
7 ROLE OF A NURSE IN THE DIET OF A PATIENT
ROTIM CNastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska

 

FOTOGALERIJA KONGRESA

Registracija

Prijavite se za sudjelovanje na Kongresu

REGISTRIRAJTE SE

Prijava sažetaka

Rok za slanje sažetaka je 15. rujna 2018.
Ispunjavanje obrasca za prijavu sažetka ne podrazumijeva i registraciju. Za pristup registraciji, kliknite ovdje.

pošaljite sažetak

Vrijeme do kongresa