registracija prijava sažetka

|

KAIĆ-RAK ANTOINETTE, Ured Svjetske zdravstvene organizacije u RH, Zagreb, Hrvatska

AKR_3_FOTO_WEB

ANTOINETTE KAIĆ-RAK , redoviti profesor, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, specijalist socijalne medicine s organizacijom zdravstvene zaštite,

rođena 1959. u Virovitici, diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  1982., magistrirala 1990., doktorirala 1996., na Sveučilištu u Zagrebu.  Naslov disertacije ”Utjecaj prehrane i nekih životnih navika u nastanku intestinalnih metaplazija-prekanceroze želučanog karcinoma” / “The Role of diet and other life styles in the development of intestinal metaplasia-precancerous lesion of gastric cancer “.

Radila u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, UNICEF-u te Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Od 2001. voditeljica Ureda SZO za Hrvatsku. Područje znanstvenog interesa je javno zdravstvo. Redoviti clan AMZH od 1999.

Registracija

Prijavite se za sudjelovanje na Kongresu

REGISTRIRAJTE SE

Prijava sažetaka

Rok za slanje sažetaka je 15. rujna 2018.
Ispunjavanje obrasca za prijavu sažetka ne podrazumijeva i registraciju. Za pristup registraciji, kliknite ovdje.

pošaljite sažetak

Vrijeme do kongresa